elcykelpremien

25% tillbaka med elfordonspremien

Regeringen har under perioden 2018-2020 avsatt 350 MSEK/år till en elfordonspremie*, i syfte att förbättra förutsättningarna för pendling och transport på ett mer miljövänligt sätt. Premien gäller för eldrivna lätta motorfordon som bl.a. elcykel, elmoped och mobility scooters.

För att du ska kunna ansöka om bidraget krävs att du har giltigt underlag i form av ett kvitto eller faktura där chassinummer/ramnummer framgår.
Läs mer.

Men passa på snart kan den vara slut då det bara finns 350Mkr per år tillsatt så det kan ta slut i början av året eller räcka hela året det är ingen som vet. Samt ett eventuellt regeringsskifte kan ändra på detta beslut.  Läs mer på natruvårdsverket.

Vad innebär premien?

Elfordonspremien innebär att den som köper en elcykel, elmoped eller annat eldrivet fordon kan ansöka om att få tillbaka 25% av inköpskostnaden hos Naturvårdsverket. Högsta ersättningsbelopp är 10 000 kronor. Naturvårdsverket hanterar ansökningarna i turordning från det att de skickats in och utbetalningar sker sedan löpande, till det kontonummer som har uppgivits i ansökan.

Räkneexempel:

Om fordonet kostar 10 000 kr får du 2 500 kr (25 procent) i bidrag.
Om fordonet kostar 20 000 kr får du 5 000 kr (25 procent) i bidrag.
Om fordonet kostar 40 000 kr får du 10 000 (25 procent) i bidrag.
Om fordonet kostar 50 000 kr får du 10 000 kr (maxsumman) i bidrag.

Vad är målet med att subventionera elfordon?

Syftet är att även privatpersoner ska kunna bidra till omställningen av transportsektorn genom att kunna ställa bilen och istället använda eldrivna fordon, såsom elcykel och elmoped, vid pendling och annan typ av transport.

Var ansöker man?

Vill du ansöka om att utnyttja premien för din elcykel, elmoped eller mobility scooter, kan du göra det här.

Vad gäller för redan rabatterade elfordon?

Så länge köpet avser ett nytt elfordon gäller elfordonspremien det rabatterade priset som står angivet på kvittot. Dvs det belopp du betalt för din elcykel eller elmoped efter rabatt.

Vilka elfordon omfattas av premien?

Premien omfattar inköp av en ny elcykel, elmoped, elmotorcykel, vissa fordon avsedda för fysiska funktionsnedsättningar samt elfordon som går på tre eller fyra hjul, exempelvis mobility scooters.

Gäller premien företag?

Nej, just nu gäller premien endast för konsumenter över 18 år. Den sökande måste vara folkbordförd i Sverige och ha ett svenskt personnummer.

Gäller elfordonspremien speedbikes?

En speedbike ingår i kategorin elmoped och omfattas därför också av premien.

Läs mer om premien på www.naturvardsverket.se
*Statens premie ger dig 25% av elcykelns pris tillbaka. Premiens maxvärde är 10 000 kr. Vi ansvarar inte för eventuella förändringar av statliga ersättningar.